Vilken Fisk Är Ok Att Äta – En Havslevande Expert Delar Med Sig av Sin Kunskap

Vilken Fisk Är Ok Att Äta

Det kan vara svårt att veta vilken fisk som är säker att äta med tanke på de olika miljöpåverkningar och hälsorisker som finns. I denna artikel kommer vi att utforska vilka fiskar som anses vara hållbara och säkra val för konsumtion. Vi kommer också att diskutera varför det är viktigt att göra medvetna val när det gäller vår matförsörjning från havet.

Fiskar som är säkra att äta

De fiskar som är mest populära och konsumeras mest i Sverige är lax, sill, torsk och räkor. Bland dessa är laxen den allra mest eftertraktade fisken. Utöver dessa finns det också andra vanliga arter som äts, såsom alaska pollock, makrill, gråsej, regnbåge och tonfisken skipjack.

En stor del av de fiskar vi importerar kommer från länder som Norge, Danmark och Kina. Dessa länder bidrar till att förse Sverige med olika sorters fiskprodukter.

Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till när man väljer vilken fisk man ska äta. Det kan vara bra att känna till vilka arter som är hållbara och inte hotas av överfiske eller skadliga fångstmetoder. Att vara medveten om varifrån fisken kommer ifrån kan också vara viktigt för att säkerställa en ansvarsfull konsumtion av havets resurser.

Vår fisklista är din snabbguide

Fisk och andra havsprodukter kan innehålla föroreningar som miljögifter, högfluorerade ämnen (PFAS) eller tungmetaller. Det är viktigt att vara medveten om detta eftersom dessa ämnen kan vara skadliga för vår hälsa om de konsumeras i stora mängder. För att undvika dessa risker finns det fisk- och sjömatssorter som anses vara bättre val då de inte har kända höga halter av föroreningar.

Vilken fisk kan man tryggt äta?

Här är några fiskar som du kan äta utan att oroa dig för deras hållbarhet eller hälsorisker:

– Afrikansk ålmal/clarias: Denna fisk odlas i slutna landbaserade recirkulerande system (RAS) i norra Europa. Det innebär att den produceras på ett sätt som minimerar miljöpåverkan och bibehåller kvaliteten.

– Blåmusslor: Du kan välja handplockade eller odlade blåmusslor. Både dessa alternativ är bra val när det gäller hållbarhet och säkerhet.

– Havskräfta: Välj burfångad havskräfta för en tryggare konsumtion. Genom att undvika andra fångstmetoder bidrar du till bevarandet av havsmiljön.

You might be interested:  Den ostiga grammen

– Krabba: Svensk, burfångad krabba är ett utmärkt val eftersom den inte bara är säker att äta utan också stöttar lokal produktion och sysselsättning.

– Kungskrabba: Om du vill njuta av kungskrabba, välj de som har burfångats i Alaska. På så sätt bidrar du till skyddet av bestånden och ekosystemen där de lever.

– Ostron och pilgrimsmusslor: Handplockade ostron från Norge eller nordöstra Atlanten samt pilgrimsmusslor från samma områden rekommenderas för sin goda smak och hållbara produktionssätt.

– Sej: Om sejen bär antingen KRAV- eller MSC-märket är det en bra indikation på att den har fiskats på ett hållbart sätt. Undvik dock sej som har fångats med bottentrålning.

– Sill/skarpsill: Fiskenadet för sill och skarpsill kan variera beroende på plats och tidpunkt. För höstlekande sill, välj de som har fiskats med flyttrål eller ringnot i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön eller östra Engelska kanalen.

– Niltilapia: Liksom afrikansk ålmal/clarias odlas niltilapia i slutna landbaserade recirkulerande system (RAS) i norra Europa. Denna produktionsmetod garanterar både kvalitet och minimal miljöpåverkan.

Vilka fiskar är säkra att äta?

Här är några fiskar som det är okej att äta: hälleflundra, marulk, kungsfisk/uer, rödtunga och havskatt från djuphavet. Det är dock bäst att undvika hajar och hajmal/pangasius. Om du väljer lax bör den vara KRAV- eller MSC-märkt för att vara säker på dess hållbarhet. Nordhavsräka kan också ätas med gott samvete. Rockor och strömming/sill från centrala Östersjön och Bottniska viken är andra alternativ. Svärdfisk bör undvikas liksom tigerräkor, jätteräkor, kungsräkor, vannameiräkor, chilensk räka, glansräka, argentinsk rödräka samt indisk viträka och scampi om de inte odlas i Europa i slutna landbaserade recirkulerande system (RAS). Gulfenad tonfisk och skipjack kan ätas om de har MSC-certifiering. Dålig nyhet för tonfisksfans – blåfenad tonfisk samt tonggol-och vit/albacore-tonfisken bör undvikas helt oberoende av certifieringar. Torsk kan ätas om den är KRAV- eller MSC-märkt samt fångad med annan metod än bottentrålning. Ål ska helst undvikas även om den kommer från odlingar.

Är det alltid säkert att äta fisk och skaldjur som är miljömärkta?

Naturskyddsföreningen har en lång historia av att arbeta med miljömärkningar och vi har även vår egen certifiering, Bra Miljöval. Med miljömärkningar menar vi märken som sätter höga krav på miljön och som utvecklas av oberoende organisationer, så kallade tredje parts märkningar. När det gäller fisk och skaldjur anser vi generellt sett att MSC (Marine Stewardship Council) och KRAV är bättre alternativ om man vill äta fisk ibland. Båda dessa märken utvecklas av oberoende organisationer. Vi är dock oroliga över att både MSC och KRAV fortfarande certifierar bottentrålad fisk och skaldjur, trots att det finns mer skonsamma metoder för fångst tillgängliga.

Vilka fiskar kan man tryggt äta?

Bottentrålning är en fiskemetod som har negativa konsekvenser för det marina livet i våra hav. Trots detta är det den vanligaste metoden som används för att fånga fisk och räkor i Sverige. Även om försäljare av fisk och skaldjur måste ange information om art, produktionsmetod och ursprung, kan det vara svårt för konsumenter att undvika bottentrålad fisk eftersom den inte alltid märks tydligt som sådan.

You might be interested:  Kan Jag Äta För Mycket Frukt Och Grönsaker?

Det kan också innebära att fisken har fångats med trålning i de fria vattenmassorna, till exempel sill, skarpsill, makrill och ansjovis. Som konsument är det svårt att veta om den certifierade fisken eller räkorna har trålats i skyddade havsområden eller inte. Det är därför bra att fråga butiken eller restaurangen om de erbjuder miljömärkt fisk och skaldjur som har fångats på ett hållbart sätt med metoder som burar, krokar och nät. Om de inte kan ge dig något svar är det bättre att avstå från att köpa dessa produkter.

Vilka fiskar är säkra att konsumera?

Under de senaste tio åren har det skett en förändring mot att använda mer växtbaserat foder inom fiskodlingen. Men det är inte alltid positivt ur klimat- och miljösynpunkt om fisken ersätts med soja, vilket i stor utsträckning har skett. Dessutom kan odling av lax leda till betydande miljöproblem. I Norge exempelvis finns stora bekymmer med att odlade laxar smittar de redan hotade vilda laxstammarna med parasiter och sjukdomar. Om rymda laxar sprider sig och förökar sig med den vilda laxen kan det också påverka de unika anpassningarna hos dessa populationer negativt. Faktum är att antalet norska vildlaxpopulationer har minskat till hälften sedan 1980-talet. Odlad lax är billig i butikerna eftersom någon annan redan har betalat priset för dess verkliga kostnad.

Vilka fiskar är säkra att äta utan risk?

Bestånden av strömming och sill i Östersjön befinner sig i en allvarlig situation. Problemet med strömmingen har varit känt under en lång tid. Under de senaste 30 åren har det funnits väldigt få könsmogna strömmingar i centrala Östersjön, vilket innebär att beståndet riskerar att kollapsa. I Bottniska viken har antalet könsmogna strömmingar halverats under samma tidsperiod.

Vilka fiskar är säkra att inkludera i din kost?

Titta gärna på våra korta filmer och dela dem med dina vänner!

Man ska inte äta fisken ofta

Om du överkonsumerar gädda, lake, abborre och gös genom att äta dem oftare än en gång per vecka kan du utsätta dig för farliga nivåer av kvicksilver som på sikt kan skada din hälsa. För att undvika detta är det rekommenderat att variera ditt intag av fisk och inkludera andra sorter. Generellt sett är det bättre att välja små till medelstora fiskar för konsumtion. Här följer en lista med några exempel:

1. Sill

2. Makrill

3. Rödspätta

4. Torsk

5. Lax (från odling)

6. Regnbåge (från odling)

7. Vitling

8. Strömming

9. Kolja

10.Skärgårdsfisk

Kom ihåg att dessa är bara några exempel och det finns fler alternativ som också kan vara bra val när man vill undvika höga halter av kvicksilver i sin kost.

You might be interested:  Hårvårdsprodukter som hjälper till att få håret rakt

Vilken är den bästa fisken att äta?

De arter som fick högst poäng när det gällde både näringsinnehåll och klimatpåverkan var ostron, sill, makrill och skarpsill. Dessa fiskar anses vara bra val för den som vill äta fisk med hänsyn till både sin egen hälsa och miljön. Strax efter dessa kommer abborre, pinklax och Alaska pollock, vilka också betraktas som relativt hållbara alternativ.

Å andra sidan hamnade odlad lax samt vitfiskar såsom torsk, kolja och sej i mitten av listan. Dessa fiskar har inte lika höga poäng när det gäller klimatpåverkan jämfört med de tidigare nämnda arterna. Det betyder dock inte att de är helt olämpliga att äta; det handlar snarare om att välja dem med måttlighet.

P.S.: Det är viktigt att komma ihåg att detta bara är en generell översikt över olika fisksorters påverkan på vår hälsa och miljö. För mer detaljerad information rekommenderas det alltid att söka råd från experter eller använda sig av officiella riktlinjer för hållbart fiske.

Vilken fisker minst gifter?

Sill från Nordatlanten, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt är giftfria och kan konsumeras utan problem. All inlagd sill är fångad i dessa hav. Makrill, hästmakrill och taggmakrill är också giftfria liksom kortlivade arter som ansjovis, sardin, skarpsill och siklöja oavsett var de fiskats.

Vilken lax är ok att äta?

Både vildfångad och odlad lax är rika på omega-3-fettsyror, högkvalitativt protein, vitaminer och mineraler. Det finns dock några skillnader mellan dem. Vildfångad lax har generellt sett en lägre fetthalt och därmed också ett lägre kaloriinnehåll per portion jämfört med odlad lax. Å andra sidan kan odlad lax innehålla mer omega-3-fettsyror per gram fett än vildfångad lax.

P.S.: Det är viktigt att notera att det finns olika faktorer som påverkar både kvaliteten och hållbarheten hos både vildfångade och odlade fiskar. För att göra ett informerat val bör man ta hänsyn till rekommendationerna från ansedda organisationer som ger riktlinjer för vilken fisk som är säker att äta med tanke på miljöpåverkan och överexploatering av bestånden.

Kan man äta fisk från Östersjön?

Fisk från Östersjön innehåller höga halter av dioxiner och PCB, vilka är långlivade miljögifter. Dessa ämnen bryts ner väldigt långsamt i naturen och kan orsaka betydande skada. PCB användes tidigare i elektronik och som mjukgörare i plast.

1. Abborre

2. Gädda

3. Siklöja

4. Strömming

5. Lax (från vissa områden)

6. Öring (från vissa områden)

7. Sill (från vissa områden)

8. Röding (från vissa områden)

Det är viktigt att vara medveten om dessa rekommendationer för att minimera exponeringen för dessa miljögifter och skydda vår hälsa när vi väljer vilken fisk vi ska äta från Östersjön.