Hur man öppnar en OST-fil i Outlook 2013

Open Ost File In Outlook 2013

Open OST File In Outlook 2013

Outlook 2013 is a widely used email client that offers various features and functionalities to manage emails, contacts, calendars, and more. One common issue that users face is how to open an OST file in Outlook 2013. An OST (Offline Storage Table) file is created by Outlook when it’s configured with an Exchange Server account.

In this article, we will discuss different methods to open an OST file in Outlook 2013. Whether you want to access your old emails or recover data from a corrupted OST file, we have got you covered. Keep reading to find out the step-by-step instructions on how to open an OST file in Outlook 2013.

Hur man öppnar OST-filer i Outlook

Om du har en aktiv och tillgänglig Outlook-profil kan du exportera e-postmeddelanden från din Exchange, Office 365, Outlook.com eller IMAP-profil till PST-format med hjälp av Outlook Import/Export-wizard. Om du har OST-filer som tillhör raderade eller inaktiverade konton eller gamla e-postkonton som inte längre är åtkomliga kan du använda en tredjepartsprogramvara för att konvertera OST till PST, såsom Stellar Converter for OST. Programvaran konverterar de otillgängliga eller föräldralösa OST-filerna till PST-format med den ursprungliga mappstrukturen och hierarkin bevarad. Dessutom kan den exportera e-postmeddelanden från OST direkt till befintlig Outlook-profil, live Exchange Server eller Microsoft 365 (Office 365).

Här nedan har vi diskuterat metoder för att öppna OST-fil(er) i Outlook 2021, 2019, 2016, 2013, 2010 och 2007.

Öppna OST-fil i Outlook 2013: Metod 1 – Använda Import/Export Wizard

För att använda denna metod måste du ha Microsoft Outlook med ett aktivt IMAP-, Exchange-, Office 365- eller Outlook.com-profil.

Observera att Outlook inte exporterar meta-data från OST till PST, såsom meddelanderegler, blockerade listor och mappinställningar. Dessutom kan du endast exportera e-postmeddelanden från ditt åtkomliga Outlook-konto. Det kan inte konvertera en föräldralös eller otillgänglig OST till PST.

För att exportera eller öppna en OST-fil i PST-format via Outlook-kontot följer du dessa steg:

För att öppna en OST-fil i Outlook 2013 följer du dessa steg:

1. Öppna Outlook och gå till Fil > Öppna och exportera > Importera/Exportera.

4. Välj e-postkontot eller välj enskilda mappar, som t.ex. Inkorgen eller Skickat, för att exportera dem (välj en åt gången).

You may enter a password to protect the exported PST file. This step is optional. You may click ‘ OK ‘ without entering the password.

You might be interested:  Hur länge kan man förvara fisk i frysen?

Observera: Du kan behöva ange lösenordet igen för att börja exportera PST-filen (se skärmdumpen).

Efter att ha exporterat filen, följ nedanstående steg för att öppna PST-filen i olika versioner av Outlook.

Hur man öppnar OST-filen i Outlook 2013: Användning av en OST till PST-konverteringsverktyg

För att öppna en OST-fil i Outlook 2013 kan du använda dig av verktyget Stellar Converter for OST. Detta program kan konvertera otillgängliga, föräldralösa eller krypterade OST-filer till PST-, RTF-, MSG-, PDF-, EML- och HTML-format. Programmet kan öppna OST-filer utan Exchange Server och extrahera alla mailboxobjekt, såsom e-postmeddelanden, kontakter, kalendrar, anteckningar och bilagor till PST-format med 100% precision och integritet.

Hur man öppnar OST-filer i Outlook 2013 med Stellar Converter for OST

Ladda ner, installera och starta Stellar Converter for OST-programvaran.

You may also use the ‘ Find ‘ option to search and select the OST file if the location is not known.

Klicka på ‘Konvertera’. Efter konverteringen visas en meddelanderuta. Klicka på ‘OK’. Du kan klicka på e-postmeddelandena för att se deras förhandsgranskning.

Under fliken ‘Start’ klickar du på knappen ‘Spara konverterad fil’.

Välj alternativet ‘PST’ och klicka på ‘Nästa’. Klicka sedan på ‘Bläddra’ för att välja en plats att spara filen samt välja eventuella ytterligare alternativ eller tillämpa avancerade filter baserat på dina behov.

Observera: Det finns två versioner av programvaran: Corporate och Technician. Med Technician-versionen kan du också exportera de konverterade OST-postlådobjekten direkt till en befintlig Outlook-profil på ditt system, Office 365-konto eller live Exchange Server.

Klicka på ‘OK’ för att starta exporten av mailboxobjekt till PST-format.

Hur öppnar jag en gammal OST-fil i Outlook 2013?

För att konvertera en OST-fil till en PST-fil i Outlook, följ dessa steg:

1. Öppna Outlook och gå till Importera/Exportera-guiden.

2. Välj alternativet att exportera till en PST-fil.

3. Välj vilka mappar och undermappar du vill exportera.

Exempel: Markera de specifika mapparna eller markera högsta nivån för att inkludera alla underordnade mappar.

4. Välj var du vill spara den exporterade PST-filen och genomför konverteringen från OST till PST.

Exempel: Bläddra igenom dina enheter för att välja rätt plats, ge filen ett namn och klicka på Slutför.

Genom att följa dessa steg kan du framgångsrikt konvertera din OST-fil till en användbar PST-fil i Outlook.

Hur man öppnar en konverterad OST-fil i Outlook 2019, 2016, 2013 och äldre versioner

Efter att ha konverterat eller exporterat OST till PST kan du öppna eller importera filen i valfri version av Outlook och få åtkomst till e-postmeddelanden genom att följa stegen nedan.

  • Open Outlook and sign in, if not already.

Gå till Fil > Öppna och exportera > Öppna Outlook-datafil. Bläddra och välj den konverterade PST-filen och klicka på ‘OK’ för att öppna OST-postlådan.

Gå till Fil > Öppna > Öppna Outlook-datafil. Bläddra och välj den konverterade PST-filen för att öppna OST-postlådans objekt.

För att öppna en OST-fil i Outlook 2013, gör följande:

1. Klicka på Fil > Öppna > Outlook Datafil.

2. Hitta och välj den konverterade PST-filen för att öppna OST-postlådor.

För att öppna en OST-fil i Outlook 2013 kan du följa dessa steg:

You might be interested:  Kokta Ägg i Kylen: En Hållbar Vänskap

Observera att detta endast gäller för att importera eller öppna OST-filer i respektive version av Outlook.

Hur öppnar jag en OST-fil i Outlook 2013 offline?

Stäng av Outlook. I Kontrollpanelen, klicka eller dubbelklicka på Mail.

– På fliken E-post, välj Exchange-kontot och klicka sedan på Ändra. Avmarkera rutan Använd cachad Exchange-läge. Klicka på Mer inställningar.

– På fliken Avancerat, klicka på Inställningar för offline-mappfiler.

Här är några fler steg att följa:

1. Gå till Kontrollpanelen och öppna Mailläget genom att klicka eller dubbelklicka.

2. Välj ditt Exchange-konto under fliken E-post och tryck sedan på Ändra.

3. Ta bort markeringen i rutan Använd cachad Exchange-läge och klicka sedan på OK.

4. Klicka nu på knappen Mer inställningar för att gå vidare till nästa steg.

Fortsättningen av listan kan läggas här:

5. Navigera till fliken Avancerat i dialogrutan som öppnas efter att du har tryckt på Mer inställningar.

6

Hur man öppnar en OST-fil i Outlook 2013

Det är inte möjligt att öppna föräldralösa Offline Outlook-datafiler eller OST-filer i någon version av Outlook. Om du vill öppna eller importera e-postmeddelanden från en otillgänglig eller föräldralös OST-fil till ditt nya profil- eller konto i Outlook 2021, 2019, 2016, 2013, 2010 eller 2007 måste du konvertera OST-filen till PST-format.

För att exportera OST-filer till PST kan du använda Outlook Import/Export-wizard eller en tredjepartsprogramvara för konvertering av OST till PST, som Stellar Converter for OST. Om din OST-fil är otillgänglig eller föräldralös (tillhör ett raderat eller inaktiverat konto) måste du använda programvaran för att exportera data från OST-filen till PST. Genom att använda programvaran kan du också exportera postlådans objekt i OST till andra format, som RTF, MSG, PDF och EML, eller direktexportera objekt från OST till ditt Office 365-konto, befintlig Outlook-profil eller live Exchange Server.

Författaren bakom artikeln: Öppna OST-fil i Outlook 2013

Ravi Singh is a Senior Writer at Stellar®. He is an expert Tech Explainer, IoT enthusiast, and a passionate nerd with over 7 years of experience in technical writing. He writes about Microsoft Exchange, Microsoft 365, Email Migration, Linux, Windows, Mac, DIY Tech, and Smart Home. Ravi spends most of his weekends working with IoT (DIY Smart Home) devices and playing Overwatch. He is also a solo traveler who loves hiking and exploring new trails.

Hur öppnar jag OST-fil i Outlook?

Följ dessa steg för att öppna en OST-fil i Outlook 2013:

4. Ange målplatsen: Om du vill kan du välja var i din Outlook-mappstruktur du vill importera filen genom att markera rätt mappalternativ.

6. Invänta slutförandet av processen: Beroende på storleken på din OST-fil kan det ta lite tid innan processen är klar.

7. Kontrollera resultatet: När importprocessen är klar, kontrollera om alla dina data har importerats korrekt till Outlook 2013.

8. Ta bort den gamla OST-filen (valfritt): Om du inte längre behöver den gamla OST-filen kan du ta bort den efter framgångsrik importering.

9. Spara säkerhetskopia (rekommenderas): För framtida referens rekommenderas det starkt att spara en säkerhetskopia av både den gamla och nya PST- eller OST-filen.

10. Uppdateringar och underhåll (rekommenderas): För att undvika eventuella problem med OST-filer i framtiden, se till att hålla din Outlook-version uppdaterad och utför regelbundet underhåll av dina datafiler.

You might be interested:  Hur länge kan man förvara kött i frysen?

Convert OST File to PST in Outlook 2013

Steg 1: Öppna Import/Export-guiden i Outlook.

Steg 2: Välj exporttyp och plats för att spara PST-filen.

Steg 3: Välj de objekt från din mailbox som ska exporteras.

I nästa steg får du möjlighet att välja vilka objekt från din mailbox som ska inkluderas i den exporterade filen. Du kan markera enskilda mappar eller hela mailboxen.

Steg 4: Exportera OST-filen till PST-formatet.

Steg 5: Importera PST-filen tillbaka till Outlook.

Så här ser jag pån: Hur tittar jag på gamla OST-filer?

Om du har en OST-fil som är föräldralös eller otillgänglig kan du använda ett pålitligt verktyg för att konvertera OST till PST och sedan importera den konverterade PST-filen till valfri Outlook-profil för att visa dess innehåll.

1. Ladda ner och installera en pålitlig OST till PST-konverterare.

4. Ange målmappen där den konverterade PST-filen ska sparas.

6. Vänta tills processen är klar, vilket kan ta några minuter beroende på storleken på din OST-fil.

Nu bör den tidigare otillgängliga OST-filen vara omvandlad till en läsbar PST-fil i Outlook 2013, redo att visas i vald profil!

The OST file location in Outlook 2013

The offline Outlook Data File (. ost) is also saved at drive:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Most data remains on the server, however, any items that are saved locally should be backed up.

Outlook unable to open OST File

Det vanligaste felet ‘Outlook-datafilen OST kan inte öppnas’ beror på en föräldralös OST-fil eller att Outlook stängdes av felaktigt. För att lösa problemet måste du hämta din mailboxdata från OST-filen och konvertera den till PST-format med hjälp av ett lämpligt tredjepartsverktyg som EdbMails.

1. Felet ‘Outlook-datafilen OST kan inte öppnas’ uppstår oftast när det finns en föräldralös fil eller om Outlook har stängts av felaktigt.

2. För att åtgärda problemet behöver du använda ett verktyg som heter EdbMails för att hämta din e-postdata från filen och konvertera den till ett annat format (PST).

3. Genom att göra detta kan du sedan öppna och använda dina e-postmeddelanden igen i Outlook 2013-programmet.

Sätt att se OST-filer utan Outlook

SysTools OST Viewer är ett verktyg som gör det möjligt att öppna OST-filer utan Outlook. Det är en säker och pålitlig lösning som låter dig läsa e-postmeddelanden i OST-filen med tillhörande attribut. Verktyget har en användarvänlig gränssnitt där du kan visa data i åtta olika visningslägen, inklusive normal vy, HEX, egenskaper, MIME och HTML.

Fördelar med SysTools OST Viewer:

1. Enkel att använda: Verktyget har en interaktiv GUI (grafiskt användargränssnitt) som gör det lätt att navigera och läsa innehållet i OST-filen.

2. Säkerhet: Du kan vara trygg när du använder detta verktyg eftersom det inte kräver någon anslutning till Outlook eller andra program för att öppna filen.

3. Mångsidighet: Med åtta olika visningslägen får du flexibilitet att välja den bästa vyn för dina behov och preferenser.

Sammanfattningsvis erbjuder SysTools OST Viewer en säker och bekväm lösning för att öppna och läsa innehållet i OST-filer utan Outlook-programmet.